EXCITING NEWS!

Celebration! Opisyal ng na Acquired ng PPGAMING ang COLOR PLAY!

Minamahal naming Mga Miyembro ng PPGAMING,

Nakatutuwang mga kaganapan para sa hinahanarap! Kami ay nasasabik na ipahayag na ang PPGAMING ay matagumpay na acquired ang COLOR PLAY!

Magkasama tayong umasa sa mas kapana-panabik na mga karanasan sa paglalaro sa petsa ng ating pag acquired simula 5/22!